รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)  (Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (Click ดาวน์โหลด)