การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(Click ดาวน์โหลด)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2(Click ดาวน์โหลด)

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

(คลิกดูผลการดำเนินและข้อเสนอแนะ)
รูปภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(คลิกชมรูปภาพ)
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกให้มีส่วนร่วม(Click ดาวน์โหลด)