รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)(Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564(Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)(Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (Click ดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) (Click ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562(Click ดาวน์โหลด)