มรภ.เลย ประกาศนโยบาย No Gift Policy “มหาวิทยาลัยปลอดการทุจริต ไม่ให้และไม่รับ”

 

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประกาศนโยบาย No Gift Policy “มหาวิทยาลัยปลอดการทุจริต ไม่ให้และไม่รับ”

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศนโยบาย No Gift Policy “มหาวิทยาลัยปลอดการทุจริต ไม่ให้และไม่รับ” โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าววัตถุประสงค์การประกาศนโยบาย มีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประกาศนโยบาย

 

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมุ่งมั่นปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี สร้างแนวปฏิบัติ No gift Policy ภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่กระทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิด ทั้งก่อน ขณะ หลังการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอประกาศนโยบายในการบริหารราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะเป็นมหาวิทยาลัยปลอดการทุจริต สร้างแนวปฏิบัติ No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดทั้งก่อน ขณะและหลังปฏิบัติราชการ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและบุคลากร ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *