การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์  พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   ดร.พรรณิภา  ภูกองพลอย  และกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *