ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่ 234 หมู่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์  042-835224 – 8

โทรสาร 042 – 811143

E-mail : https://lru.ac.th/