แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถาม-ตอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย OIT
กระทู้
หัวข้อ

1.ร้องเรียนทั่วไป (ดูอยู่ 3)

ร้องเรียนทั่วไป

0
0

 
 • โดย lzlwzo
  11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

 • โดย pylzfqe
  11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

 • โดย dmjwtrx
  12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

 • โดย sgwgroalk...
  12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

 • โดย zduvzwsq
  12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


2.ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

0
0

3.ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

0
0

4.ชมเชย/ข้อเสนอแนะ

ชมเชย/ข้อเสนอแนะ

0
0

5.การรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น

0
0

แบ่งปัน: